TR EN

Haberler

Geri
Seçim Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler
06/04/2015
TÜAD Danışma Kurulu, araştırmanın kamuoyu bilgilendirmelerinde profesyonel standartlara uygun olarak kullanılmasının önemini vurgulamak amacıyla seçime doğru yaklaşırken yayınlana araştırmalarda aranması gereken şartları açıkladı.

TÜAD üyeliği, yani denetimlere açıklık araştırma faaliyetlerinin en önemli güvencesidir.

1. Günümüzde veri kaynakları büyük bir hızla artıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir veri evreninde, uygun seçimlere (örneklere) dayalı analiz olanaklarının araştırılması önem taşıyor. Her tür örnekleme bir zorunluluk, özellikle hesap verilebilirlik söz konusu olduğunda “tesadüfi örnekleme” kaçınılmaz hale geliyor.

2. Bir ana kitlenin tam sayımını yapmak hata unsurlarını içerir. Örneklemeye dayalı bir tahmin sürecinde ise, modellemeden başlayıp, nesnelerin tanımlanmasına, özelliklerine ve ayrıntılı ölçümleme yöntemlerine kadar, ayıklanması gereken düzinelerce hata unsuru bulunur.

3. Bir araştırmacı-istatistikçinin işi, söz konusu hata unsurlarını mümkün olduğu ölçüde ayıklamak ve ortadan kaldırmak olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bir araştırma faaliyetinin planlanması ve yürütülmesi sonuçlarından çok daha önemlidir.

4. Araştırmacı temel olarak iki unsurun varlığını sağlamak ve gözetmek durumundadır. Araştırmacının hiç bitmeyen ve daha iyiyi hedefleyen çabası, a. Gözlemlerin (araştırma nesneleri) rastlantısallığı b. Gözlemlerin bağımsızlığı İlkelerinin yaşama geçirilmesinden başka bir şey değildir.

5. “İstatistiksel hatalar”ın dünyası her araştırmacıya eşit davranır. Hataları ortadan kaldırabilmek ise hem belli bir beceri, uzmanlık ve yetkinlik gerektirir hem de daha büyük bir bütçe ve daha iyi bir planlamaya ihtiyaç gösterir. Daha iyi bir araştırma, daha iyi planlanmış, daha titizlikle örgütlenmiş ve daha fazla vasıflı emek-zaman içeren bir faaliyetler bütünüdür.

6. TÜAD gibi bir üst meslek kuruluşunun en önemli görevi, “bir hata ayıklama mekanizması” olarak tanımlanabilecek olan araştırma sürecini, TÜAD’ın temel iletişim ilkeleri açısından denetlemekten geçer. Bu denetimin unsurları “TÜAD Medya ve Reklamda Araştırmanın Kullanılması Gerekleri” belgesinde yer alır. (Madde 1’de, ‘a-i’ arasında sayılan araştırma özellikleri)

7. Bir araştırma kuruluşu, kendisini bir üst meslek kuruluşu olan TÜAD’ın veya özel olarak anlaşmalarla öngörülen denetim kurumlarının inceleme, denetim ve sorgulamalarına açıyorsa ve bu işbirliğinin düzeyi ne kadar yüksekse, araştırma faaliyetinin güvenilirliği ve amaca uygunluğu aynı ölçüde yüksek olur.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.