TR
TR EN
Haberler

Danışma Kurulu Hakkında

Hakkımızda
DANIŞMA KURULU HAKKINDA

Danışma Kurulu, tüketiciye, topluma ve araştırma sektörünün paydaşlarına karşı duyduğu sorumluluk çerçevesinde, araştırma sonuçlarının pazarlama iletişiminde ve kamuoyu bilgilendirmelerinde nesnel bir şekilde kullanılması gerektiği özbilincini yerleştirmek için oluşturulmuş bir kuruldur.

Kurulun misyonu, araştırmanın pazarlama iletişiminde ve kamuoyu bilgilendirmelerinde profesyonel standartlara uygun olarak kullanılmasının yanı sıra, uluslararası, ulusal etik ve yasal kodlara uygun şekilde kullanılmayan araştırmaların da bu özdenetim aracılığı ile düzeltilmesini sağlamaktır.

Başta Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ile sürekli işbirliği içinde olan TÜAD Danışma Kurulu, araştırmala sonuçlarının kullanımı ile ilgili görüş isteyen kamu kuruluşlarına, özel kuruluşlara ve kişilere ve ücret karşılığında görüş bildirmektedir.

TÜAD Danışma Kurulu, bu anlamda bir bilirkişi işlevi görür. Etik Kurulu Başkanı çalışma düzenini konuya göre ve bir çıkar çelişkisi olup olmadığına göre koordine eder.

DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

1- Amaç:
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Araştırmacılar Derneği, Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir. Medyada reklamda ve ödül başvurularında kullanılan araştırma sonuçlarının ESOMAR kodlarına ve 5429nolu Türkiye İstatistik kanununa, TRKGM/98/94-95nolu tebliğe ve profesyonel standartlara uygunluğu konusunda görüş ve tavsiye bildirir. Bundan böyle çıkarılacak yeni kanun ve kanun hükmünde kararnameleri de dikkate alır. Kurul, yalnızca gelen taleplere yanıt vermekle kalmayıp, resen ve kendiliğinden de değerlendirmeler yapabilir.

2- Kurulun Üyeleri:
Bu kurul Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 5 kişiden oluşmaktadır. Bu kurula etik kurul başkanı başkanlık eder. Üyeleri tercihen eski başkanlar veya yöneticilerden seçilir. Bu kişiler, en az 15 yıl araştırma sektörü veya ilgili sektörde tecrübe sahibi olan ve doğrudan araştırma ile ilgili ticari faaliyet yapmayan kişiler olmalıdır. Danışma Kurulu 2 yıl süreyle göreve gelir, Yönetim Kurulu'nun belirlediği yönetmelik doğrultusunda görev yapar ve işler.

3- Kurulun işleyişi:
TÜAD’a yapılan yazılı başvuru, kurul başkanına ve üyelerine TÜAD sekretaryası tarafından bildirilir. Kurul üyeleri arasında, görüş verilecek firma veya şikayet ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kişiler, başkan tarafından toplantıların dışında tutulurlar. Başkan gerekli gördüğü durumlarda kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul, cevabı yazılı olarak 7 iş günü içinde bildirir, TÜAD aracılığı ile gerekli kişilere ulaştırılır. Kararlar oy çokluğu usulüne göre alınır.

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Adres ve telefon bilgilerimizden bize ulaşabilir veya elektronik posta yoluyla bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
Merkez Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak NEF Office 09 No:7 B Blok Kat:5 D: 106 Kağıthane /İstanbul İstanbul +90 212 251 00 53
+90 212 251 00 53
tuad@tuad.org.tr
Adres: Merkez Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak NEF Office 09 No:7 B Blok Kat:5 D: 106 Kağıthane /İstanbul
İstanbul +90 212 251 00 53

Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.