TR
TR EN
Haberler

Üyelik Türleri ve Koşulları

Üyelik

TÜAD; Türkiye araştırma sektöründeki tek meslek örgütü olup, araştırma ve veri toplama hizmeti sağlayıcıları, akademisyenler ve araştırmayı profesyonel iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanan sektör profesyonellerinden oluşan bir yapıdır.
 
Pazar ve pazarlama araştırmaları ile ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasında, sosyal araştırmalar ve kamuoyu araştırmaları aracılığıyla da toplumun kendisi ile ilgili kararlarda söz sahibi olmasında "araştırmalar" oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Temel amacı araştırma meslek dalının saygınlığını artırmak olan TÜAD; bu amacı gerçekleştirmek için profesyonel araştırmacıların, araştırma ve veri toplama hizmeti sağlayan şirketlerin derneğe üye olarak, araştırma sektörünü ilgilendiren süreçlerin içinde aktif bir şekilde rol almalarını, profesyonel deneyimleri ile süreçlere katkıda bulunmalarını oldukça önemsemektedir.
 
Sektörün saygınlığını artırmak, araştırma kullanımını teşvik etmek, araştırma uygulamalarında benimsenecek etik ve mesleki yüksek profesyonel kalite standartları gözetecek fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi TÜAD'a üye olma hakkına sahiptir.

TÜAD'da temel olarak  Araştırma Şirketi Tüzel Üyelik, Veri Toplama Şirketi Tüzel Üyelik, Bireysel Üyelik, Etkinlik Üyeliği ve Onur Üyeliği olmak üzere 5 üyelik tipi bulunmaktadır. Bunlardan Tüzel Üyelik koşulları, üye olmak isteyen firmanın faaliyet alanına göre değişmektedir. Aşağıda üyelik türlerine göre yerine getirilmesi gereken koşullar yer almaktadır. 


1.Araştırma Şirketi Tüzel Kişi Üyelik Şartları 

 

 • Faaliyet konuları arasında ‘kamuoyu ve -veya pazar/pazarlama araştırması’ olması, kendisini bu şekilde tanıtıyor olması ve faaliyet belgesinde faaliyet alanını Kamuoyu ve-veya pazar/pazarlama araştırma faaliyetleri olarak tanımlaması gerekir. Faaliyet alanlarında doğrudan pazarlama veya çağrı merkezi tanımı bulunan ve bu firmalar ile bağlantısı olan firmalar TÜAD üyesi olamaz.

 • Üyelik başvurusu yapan firma, Türkiye’de kurulu, T.C. sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldır faaliyette olmalıdır.

 • Son bir yıl içinde en az 3 araştırma projesi gerçekleştirmiş olması ve belgelemesi gerekir.

 • Tüzel kişi üye temsilcisi olacak kişi hissedar veya imza yetkilisi olmalıdır ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmelidir. Türkiye'de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da diğer firmalarda, araştırma ile ilgili bir pozisyonda en az 3 sene çalışıyor olması şartı aranır.

 • Üyelik başvurusu yapan firmanın brüt gelirinin yıllık minimum 1.000.000 (bir milyon) TL olması ve bu niteliği haiz olduğunu tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavirden aldığı yazı ile kanıtlaması, belirlenen gelir tutarı her yıl tefe/tüfe oranında artırılır.

 • TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması.

 • En az 3 yıldır üye olan, 3 ayrı TÜAD Araştırma şirketi tüzel kişi üye temsilcisi tarafından hakkında olumlu referans verilmiş olması.

Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödenmesi ile üyeliği kesinleşir.2. Veri Toplama Şirketi Tüzel Kişi Üyelik Şartları 
 

 • Faaliyet konusunun ‘kamuoyu ve-veya pazar/pazarlama araştırması’ olması, kendisini bu şekilde tanıtıyor olması ve faaliyet belgesinde "- Kamuoyu ve-veya pazar/pazarlama araştırma faaliyetleri olarak tanımlaması gerekir,

 • Üyelik başvurusu yapan firma, Türkiye’de kurulu, T.C. sınırları içerisinde en az 6 ay faaliyette olmalı, firma temsilcisi hissedar veya imza yetkilisi olmalı ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmeli, araştırma sektöründe veya şirketlerin araştırma departmanlarında ise en az 1 yıl  ulusal yahut uluslararası çalışma yapmış olması,

 • Üyelik başvurusu yapan firmanın, Türkiye coğrafyası içinde araştırmanın veri toplama, veri işleme ve veri teslim etme süreçlerini gerçekleştirip esas olarak araştırma şirketlerine hizmet vermesi,

 • TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması,

 • En az 3 yıldır üye olan, 3 ayrı TÜAD tüzel kişi üye temsilcisi tarafından hakkında olumlu referans verilmiş olması.

 • En az 2 yerel ve/veya uluslararası araştırma şirketine hizmet vermiş olması ve bunu belgelemesi,

 • Tüzel kişi üye temsilcisi olacak kişi imzaya yetkili olmalıdır ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmelidir. Türkiye'de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da diğer firmalarda, araştırma ile ilgili bir pozisyonda en az 3 sene çalışıyor olması,

 • Üyelik başvurusu yapan firmanın, brüt gelirinin yıllık minimum 300.000 (üç yüz bin) TL olması ve bu niteliği haiz olduğunu tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavirden aldığı yazı ile kanıtlaması şartı aranır, belirlenen gelir tutarı her yıl tefe- tüfe oranında artırılır. 

Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödemesi ile üyeliği kesinleşir.


3. Gerçek Kişiler İçin Bireysel Üyelik Şartları 

 • Türkiye’de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da diğer firmalarda, araştırma ile ilgili bir pozisyonda en az 1 sene çalışıyor ya da halen çalışmıyorsa en az 3 yıl çalışmış olması,

 • En az 2 yıldır TÜAD üyesi olan 1 gerçek kişi üye yahut tüzel kişi üye temsilcisi dernek üyesinden olumlu referans verilmiş olması,

 • TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması.

Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödenmesi ile üyeliği kesinleşir.4. Etkinlik Üyeliği Şartları 
 

 • Dernek amaçlarına uygun olarak, dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen akademisyen, danışman yahut kamu görevlileri, etkinlik üyesi olabilir. Etkinlik üyeliği için adaydan, TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması.

 • Etkinlik üye adayı, Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 kişinin önerisi veya bizzat adayın Yönetim Kurulu'na yazılı başvurusu ile aday olarak ele alınır. Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Etkinlik üyelerinden, üyelik aidatı alınmaz ve kendilerine seçme ve seçilme hakkı da tanınmaz.


5.Onur Üyeliği Şartları 
 

 • Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre araştırmacılar ve araştırmacılık mesleğine, derneğe katkıda bulunan diğer meslek mensupları TÜAD’a onur üyesi olarak Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluk kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.

 • Bu üyelerden, üyelik aidatı alınmaz ve oy kullanamazlar. Onur üye adayları meslekte 30 yılını tamamlamış kişilerden seçilir.

 • Her yıl azami 3 kişi onur üyesi olabilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA 

Üyelikten çıkmak isteyenler, bu taleplerini dilekçe ile Yönetim Kurulu’na sunarak Dernek üyeliğinden her daim çıkabilirler. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ESASLAR


Tüzel üyeler tarafından, dernekte kendilerini temsil için belirledikleri ve bunu yazılı olarak belgelendirdikleri temsilcilerin her türlü eylem ve kararları tüzel üyeyi tam ve eksiksiz olarak bağlar.

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Adres ve telefon bilgilerimizden bize ulaşabilir veya elektronik posta yoluyla bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
Merkez Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak NEF Office 09 No:7 B Blok Kat:5 D: 106 Kağıthane /İstanbul İstanbul +90 212 251 00 53
+90 212 251 00 53
tuad@tuad.org.tr
Adres: Merkez Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak NEF Office 09 No:7 B Blok Kat:5 D: 106 Kağıthane /İstanbul
İstanbul +90 212 251 00 53

Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.