Firmamız
HABITUS RESEARCH Sosyal Antropolog Dr. Aybil Göker ve Yaratıcı Strateji Uzmanı Alper Göker tarafından kuruldu. Reklam ve pazarlama dünyasında uygulanan geleneksel pazar araştırmalarının aksine, HABITUS her zaman hedef grupların anlam dünyalarına ilişkin daha derin ve zengin bir anlayış ve analiz sunmayı hedefler.
Amacımız etnografik araştırma tekniğiyle “gerçeğe en yakın bilgiyi” müşterilerimiz için ortaya çıkarmak, yorumlamak, yaratıcı strateji önerileri getirip hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 
Üyeliklerimiz ve Sertifikalarımız
Uzmanlık Alanları
Uzmanlık Alanı Seçiniz:
ETHNOSHOPPING modeli alışveriş fenomenine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır. İzlediğimiz model “tüketici kültürü” olarak popüler kültüre yerleşmiş olan şey değildir. İnsanların alışveriş “journey”leri üzerine hikâye ve anlatılar toplarız. Alışverişin kültürel boyutlarını analiz ederiz. Nihayetinde etnografik veri ve analizleri ihtiyacınız olan sonuçlara dönüştürürüz.
Piyasaya yeni bir ürün mü çıkaracaksınız? Ses getirecek bir event mi planlıyorsunuz? İnsanların kalbini kazanacak yeni bir hizmet mi tasarlıyorsunuz? DREAM & CREATE modeli pazarda fark yaratmanızı sağlar. Biz insanlardan sizin ürün veya hizmetinizi yaratmalarını, tasarlamalarını ve anlatmalarını istiyoruz. Bırakıyoruz insanlar kendileri için hayal etsin ve yaratsın; biz de bunları analiz edelim.
Kimi insanlar ses veya görüntülerinin kaydedilmesini kabul eder, kimisi etmez. Bazen insanlar yanlarında bir antropolog dahil kimse yokken tamamen özgürce konuşabilir. ETHNOMIRRORING görüşmecilere bu imkânı sunar ve onları başka dış etmen olmadan kendi seslerini istedikleri gibi kendileri kaydetmeleri için serbest bırakır. Bu modelle insanların arzularını ifade eden performanslarını ve kendilerini yansıtışlarını inceler, anlar ve analiz ederiz.
Neden bazı kokular diğerlerine kıyasla üzerimizde daha etkilidir? Ya tatlar? Hangi müzik bize evimizi hatırlatır? Kentlerin kokuları var mıdır? Duyular Antropolojisi birikimine dayandırdığımız bu modelimizde, kokuların kültürel anlam ve çağrışımlarını ortaya koyuyoruz. Duyusal anlatılardan çıkan kültürel verileri sizin için hedef kitleniz nezdinde etkili mesajlara dönüştürüyoruz.
Bu modeli tüketicilerin online ve offline alanlardaki davranışlarının araştırıp analiz etmek için oluşturduk. Dijital dünyanın rekabeti içinde öne çıkarak büyümek isteyen firmalar için vazgeçilmez bir yaklaşım.
Temelde medikal antropoloji disiplinine dayandırdığımız bu modeli spesifik olarak farmakoloji ve tıp sektörleri için tasarladık. Tıbbi ve medikal dili araştırıyor, bunun insanların hakiki yaşantılarına nasıl tercüme edilerek deneyimlendiğini ve anlamlandırıldığını ortaya koyuyoruz. Ethnohealth modeli, tıp profesyonelleri ile hastalar arasındaki dili demokratikleştirerek köprü kurmayı hedefliyor.
Piyasada rekabet arttıkça pitch süreçleri giderek zorlaşıyor. Reklam şirketleri gerçek içgörüleri bulmak ve müşterileri kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Steril odak grup görüşmelerinden çıkan veriler artık yeterli değil. Bu modeli, strateji departmanlarının sancılı ve sıkışık pitch dönemlerindeki gerçek içgörü ihtiyaçlarına yönelik tasarladık.
Şirketiniz küresel bir marka olmayı mı hedefliyor? Bölgesel uzmanlığa sahip antropolog ekibimizle size yardımcı olalım. Siz hedef bölgenizi söyleyin, biz gidip orada etnografik araştırma yapalım.
BİZE ULAŞIN
+90 216 410 22 89
Çavuşoğlu Mah. Çoban Yıldızı Cad. No:38 Kartal-İstanbul
Copyright © 2014 TÜAD.
Tüm hakları saklıdır.