TR
TR EN
Haberler

Çalışma Komiteleri

Hakkımızda

Araştırma sektörüne yönelik çalışma, faaliyet ve etkinliklerinin düzenlemesi, projeler oluşturulması ve bu projelerin yürütülmesi, TÜAD Üyeleri’nden oluşan çalışma komiteleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Aşağıda TÜAD bünyesinde yer alan çalışma komitelerinin görev ve sorumluklarına dair açıklamaları görebilirsiniz.


ARAŞTIRMA ZİRVESİ KOMİTESİ 
Araştırma Zirvesi'nin tema, içerik ve konuşmacı ve bütçe planlamalarının yapılmasından sorumludur.              

EĞİTİM KOMİTESİ   
Araştırma sektörünün insan kaynağı için gerekli mesleki eğitimlerin yeraldığı TÜAD Akademi programının içeriklerinin belirlenmesinden sorumludur.  

BAYKUŞ ÖDÜLLERİ KOMİTESİ 
Baykuş Ödülleri jüri seçimi, yönetmeliklerin düzenlenmesi ve bütçe planlamalarından sorumludur.

GELİR KOMİTESİ 
TÜAD ve araştırma sektörü için gelir ve fayda sağlayan projelerin geliştirilmesinden sorumludur.

KURUMSAL İTİBAR/İLETİŞİM KOMİTESİ
TÜAD'ın iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi. STK işbirlikleri / ilişkilerin geliştirilmesi, sektörü ilgilendiren konularda TÜAD'ın görüş ve önerilerinin medya ve diğer paydaşlarla paylaşılması ve düzenli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

KAMU İLİŞKİLERİ/ HUKUK KOMİTESİ
Araştırma sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeler ve bu yasaları düzenleyici kurumlar ile işbirlikleri ve ilişkilerin geliştirilmesi. İlgili yasal düzenlemelerde TÜAD'ın referans olarak kabul edilmesi için gerekli iletişimin yapılmasından sorumludur.
 
SES/ VT ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ
Sosyo ekonomik durum ile ilgili olan araştırma, reklam, medya, medya planlama vb. sektörlerin güncel ihtiyaçlarına göre, gerekli SES revizyonlarını yapmakla sorumludur.          

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ANALİZİ KOMİTESİ 
Her yıl araştırma sektörünün büyüme oranını ölçmek için TÜAD tarfından bağımsız bir danışmanlık şirketi ile gerçekleştirilen sektör büyüklüğü araştırmasını projelendirmek, analiz etmek ve raporlamakla sorumludur.
            
GAB KOMİTESİ (GAB ve ISO 20252)             
Araştırma sektörünün aktörleri olan araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinin araştırma süreçlerinde uymaları gereken kalite standartlarını belirlemek, sektör ihtiyaçlarına göre güncellemek, araştırma hizmeti alan kurum ve kuruluşlara GAB belgeli araştırma şirletleri ile neden çalışılması gerektiğinin iletişimini yapmakla sorumludur.    

TÜZÜK / ETİK  KOMİTESİ   (Tüzük ve Yönetmelikler)
Sektörün değişen dinamiklerine uygun olarak TÜAD tüzüğünün ilkeleriyle ilgili revizyonları yapmak. ESOMAR yönetmelikleri ile ilgili düzenlemelerin Türkiye'de uygulanması konusunda sektör aktörlerine iletişim yapmak, Etik Kurulu ilgilendiren durumlarda görüş bildirmekle sorumludur.

SAĞLIK /KOZMETİK ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ
Medikal ve kozmetik araştırmaları için yapılan ilgili yasal düzenlemelerde, araştırma sektörünü ilgilendiren alanlar hakkında görüş bildirmek ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmakla sorumludur.

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Adres ve telefon bilgilerimizden bize ulaşabilir veya elektronik posta yoluyla bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 147 Kat 7 Daire 7 Şişli, 34373, İstanbul +90 212 251 00 53
+90 212 251 00 53 - 249 23 19
tuad@tuad.org.tr
Adres: Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi No 147 Kat 7 Daire 7 Şişli, 34373,
İstanbul +90 212 251 00 53

Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.