TR EN

Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

2018-2020 dönemi TÜAD Yönetim Kurulu olarak, Derneğimizin misyonu doğrultusunda sektörümüze katma değer sunmaya, yürüttüğümüz projelerle sektörümüzü geliştirmeye ve itibarının yükselmesi için odağımıza aldığımız konularla ilgilenmeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Bilginin verilerle desteklendiği ve yoğun teknoloji ile yoğrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüketim alışkanlıklarından, siyasal tercihlere, kamuoyu yoklamalarına kadar bütün alanlardaki belirsizliklerle beraber  bireylerin eğilimlerinin belirlenmesi ve düzenli olarak takip edilmesi daha önemli hala gelmiştir. Ancak heryerde veri var, veriye çok kolay ulaşıyoruz. Şu an bu velirlerden anlamlı içgörüler çıkartmak belirsizlikleri daha belirgin olarak yönetebilmenin en koşulsuz yollarından biri olmuştur. Sosyal bilimlerle-Matematiğin birlikteliğini sadece duygularla sayıların bir aradalığı olarak göremeyiz. Bu birliktelik bize sonu uçsuz bucaksız olan deneyimlerimizi öngörebilecek sayıları vermenin yanı sıra hayatın zig zagları içerisindeki belirsizliklere dokunmayı ve okumayı başarabildikleri için özel bir anlam taşımaktadır.
Araştırma-Araştırmacı ve Kamuoyu arasındaki ince çizginin, etik kurallar içerisinde gerçekleşmesinde derneğimizin yeri ve önemi son derece büyüktür. Kamuoyunun hassasiyetlerini gözetmek kadar insani değerlere de temas edebilmek ve bütün paydaşları bir araya toplayabilecek bir anlayışı egemen kılabilmek temel amacımız olmaya devam edecektir.
 
Saygılarımla,

Handan Esmer

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Başkan

2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.