TR EN

TÜAD Hakkında

Rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı dünyada, pazar ve pazarlama araştırmalarının önemi işletmeler için her geçen gün daha da artmaktadır. Globalleşmenin etkileri ile uluslararası ve yerel şirketler birden çok pazarda söz sahibi olabilmek için yeni pazarlara yönelmektedirler. Bu noktada da pazar ve pazarlama araştırmalarının şirketler için işletme yönetimlerine sağladığı faydalar göz ardı edilemez.

Pazar ve pazarlama araştırmaları şirketlerin makro ve mikro çevrelerinden topladıkları verileri bir analiz sürecinden geçirerek, karar alternatifleri üretmede ve yönetimlerin karar verme süreçlerinde ve stratejik planlamalarında destek olan önemli bir yol göstericidir. Bu bağlamda araştırmalar iş ve karar alma süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

1988 yılında Türkiye’de ilk pazar araştırma şirketinin kurucusu olan Nezih Neyzi tarafından kurulan TÜAD, 2017 yılı itibariyle reklam, medya planlama, araştırma, araştırma veren, akademisyen ve birçok sektörden ulusal ve uluslararası tüzel ve bireysel üyeleri ile sayısı 300’e ulaşan büyük bir aile oldu.

TÜAD; araştırma ile ilişkili birçok ulusal, uluslarararsı şirketin ekonomik ve sosyal alanlardaki çalışmalarını çeşitli proje ve eğitimlerle destekleyerek araştırma sektörünü, araştırmaya ihtiyaç duyan firmaların ve bu araştırma ihtiyaçlarını karşılayan araştırma şirketlerinin ve en önemlisi toplumun gözünde saygın ve güvenilir ve kurumsal bir yapıya büründürmeyi kendine amaç edinmiştir. Bununla birlikte Türkiye’deki araştırma alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası araştırma şirketlerinin temelde ihtiyaç duyduğu standartları ve bilgi sağlama kalitesini hem araştırma sektörü hem de araştırmaya ihtiyaç duyan şirketler için belli kalite standartları oluşturarak araştırma sektörüne duyulan güveni artırmak için çalışmaktadır.

Bütün faaliyetlerinde araştırma sektörü ve araştırmaya ihtiyaç duyan sektörler ile işbirliği içerisinde olan TÜAD, Türkiye’de en geniş erişim alanına sahip tek sektörel dernektir.  Gelenekselleşen Araştırma Zirveleri, Baykuş Ödülleri, Uygulamalı Pazar Araştırmaları Sertifika Programı, Tüad Akademi Eğitimleri, Sektör Büyüklüğü Araştırmaları, Güvenilir Araştırma Belgesi ve SES  projeleri ile pazar ve pazarlama araştırmaları sektörü için bir sinerji oluşturmaktadır.


 

2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.