TR EN

Ayça Kabaoğlu
Barem - Kalitatif Araştırmalar Müdürü

Geri
Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Middlesex Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
2001 – 2005 yılları arasında Millward Brown'da kantitatif müşteri ilişkileri departmanında çalışmış; daha sonra tecrübesini göstergebilimsel çalışmalarda yoğunlaştırarak 2006 yılında Semiotic Market Research firmasını kurmuştur. 2010 sonu itibariyle seçimini kalitatif araştırmadan yana yaparak, farklı firmalara, hem danışmanlık hem de moderatörlük alanında freelance hizmet vermiştir.  2016 başından bu yana Barem Kalitatif Araştırma Direktörü olarak görev yapmaktadır.
2017 Programı
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.