TR EN

Üyelik Aidatları ve Formlar

   
 
Banka Bilgileri:
Garanti Bankası Galatasaray Şubesi (068)
IBAN: TR50 0006 2000 0680 0006 2001 09


2018 Yılı üyelik aidatlarının kapsamı; 
  • GAB marka kullanım bedeli,
  • Sektör raporu, dijital yıllık,
  • *1 adet bedelsiz eğitim,
  • 1 temsilci üye aidatı,
  • Dernek aidatı. 

* 1 adet bedelsiz eğitim hakkı, Tüad Akademi programı içerisinden seçilecek bir eğitimi kapsar. Eğitim hakkı, her firma için 1 kişiliktir ve bir sonraki yıla devredilmez.
ÜYELİK ŞARTLARI

TÜAD’a  5 ayrı şekilde üye olunur:
 
1.      Araştırma Şirketi Tüzel Üyeliği
'Başvuru Formu' için tıklayınız
2.      Veri Toplama Şirketi Tüzel Üyeliği  'Başvuru 
Formu' için tıklayınız        
3.      Bireysel Üyelik 'Başvuru Formu' için tıklayınız                            
4.      Etkinlik Üyeliği 'Başvuru Formu' için tıklayınız                         
5.      Onur Üyeliği        

A.  Araştırma Şirketi Tüzel Üyelik Şartları

 
Bir firmanın araştırma şirketi tüzel üyesi olabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması aranır:
 
1.  Ana faaliyet konusunun ‘kamuoyu veya pazar araştırması’ olması, kendisini bu şekilde tanıtıyor olması ve faaliyet belgesinde “30- 73.20.03” NACE kodunu havi şekilde  Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb)grubunda yer alması gerekir. Faaliyet alanlarında doğrudan pazarlama veya çağrı merkezi tanımı bulunan ve bu firmalar ile bağlantısı olan firmalar TÜAD üyesi olamaz.
 
2. Üyelik başvurusu yapan firma, Türkiye’de kurulu, TC sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldır faaliyette olmalıdır.  Yönetim ve denetim
organlarında görev alanlardan en az 1 kişinin minimum 7 sene ulusal yahut uluslararası firmalarda veya akademik kurumlarda
araştırmacı veya araştırma veren olarak çalışma yapmış olması. Bu şart, önceki dönemlerde veya hali hazırda genel kurul ile TÜAD yönetim organlarına seçilmiş ve bu organlarda görev yapmış üyeler için aranmaz. Yeni kurulan bir araştırma firmasının kurucusu yahut yetkili temsilcisi daha önce TÜAD tüzel üyesi ise kuruluş süresinin en az 1 yıl olması şartı aranmaz.

3. Son 2 yıl içinde en az 5 (beş) farklı ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlara hizmet vermiş olmalı ve belgelemelidir.
 
4. Tüzel üye temsilcisi olacak kişi imzaya yetkili olmalıdır ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmelidir. Türkiye'de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da  diğer  firmalarda, araştırma ile ilgili bir pozisyonda en az 3 sene çalışıyor olması şartı aranır.
 
5. GAB ve ISO:20252 belgelerine veya bu belgelerin yerini alan güncel halleri ile bu belgelerin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek muadillerine sahip olması,
 
6. Üyelik başvurusu yapan firmanın brüt gelirinin yıllık minimum 250.000 Amerikan Doları olması ve bu niteliği haiz olduğunu tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavirden aldığı yazı ile kanıtlaması,
 
7. Üyelik başvurusu yapan firmanın, Türkiye coğrafyası içinde kurulu bulunan başka bir araştırma şirketine saha ve veri toplama hizmeti ve analitik hizmetler vermiyor olması ve vermeyeceğini taahhüt etmesi,

8. TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması,

9. Dernek Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği bir kişinin aday firmayı ticari olarak kayıtlı olduğu merkez ofisinde ziyaret etmesi ve gereken vasıfları taşıdığına dair onay vermesi,

10. En az 3 yıldır üye olan, 3 ayrı TÜAD Araştırma şirketi tüzel üye temsilcisi tarafından hakkında olumlu referans verilmiş olması.
 
Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödenmesi ile üyeliği kesinleşir.
 
 
B.  Veri Toplama Şirketleri Tüzel Üyelik Şartları


Bir firmanın veri toplama şirketi tüzel üyesi olabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması aranır:

1. Ana faaliyet konusunun ‘kamuoyu veya pazar araştırması’ olması, kendisini bu şekilde tanıtıyor olması ve faaliyet belgesinde “30- 73.20.03” NACE kodunu havi şekilde "Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb) grubunda yer alması gerekir,

2.       Üyelik başvurusu yapan firma, Türkiye’de kurulu, TC sınırları içerisinde en az 1 yıl faaliyette olmalı, firma temsilcisi imza yetkilisi olmalı ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmeli,  araştırma sektöründe veya şirketlerin araştırma               departmanlarında ise en az 5 yıl ulusal  yahut  uluslararası  çalışma  yapmış  olması,  (Bu  şartlar,  önceki  dönemlerde  veya  hali hazırda genel kurul ile TÜAD yönetim organlarına seçilmiş ve bu organlarda görev yapmış tüzel               üye temsilcisi için aranmaz. Bu  şart,  önceki  dönemlerde  veya  hali hazırda genel kurul ile TÜAD yönetim organlarına seçilmiş ve bu organlarda görev yapmış üyeler için aranmaz. Ancak yeni kurulan bir veri toplama firmasının             kurucusu yahut yetkili temsilcisi daha önce TÜAD tüzel üyesi ise kuruluş süresinin en az 1 yıl olması şartı aranmaz.

3.       GAB ve ISO:20252 belgelerine veya bu belgelerin yerini alan güncel halleri ile bu belgelerin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek muadillerine sahip olması,

4.       Üyelik başvurusu yapan firmanın, Türkiye coğrafyası içinde araştırmanın veri toplama, veri işleme ve veri teslim etme süreçlerini gerçekleştirip esas olarak araştırma şirketlerine hizmet vermesi,
 
5.       TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması,

6.       Dernek Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği bir kişinin aday firmayı ticari olarak kayıtlı olduğu merkez ofisinde ziyaret etmesi ve gereken vasıfları taşıdığına dair onay vermesi,

7.       En az 3 yıldır TÜAD üyesi olan 2 TÜAD araştırma tüzel üyesi ve 2  tüzel üye veri toplama firmasından referans almış olması

8.       En az 2 yerel ve/veya uluslararası araştırma şirketine hizmet vermiş olması ve bunu belgelemesi

9.       Tüzel üye temsilcisi olacak kişi imzaya yetkili olmalıdır ve noter onaylı yetki belgesini ibraz etmelidir. Türkiye'de faaliyet gösteren araştırma ve veri  toplama  firmalarında  ya  da  diğer  firmalarda, araştırma ile ilgili bir pozisyonda              en az 3 sene çalışıyor olması şartı aranır.

Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu'nun tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödenmesi ile üyeliği kesinleşir.
 
Esaslar:
Tüzel üyeler tarafından, dernekte kendilerini temsil için belirledikleri ve bunu yazılı olarak belgelendirdikleri temsilcilerin her türlü eylem ve kararları tüzel üyeyi tam ve eksiksiz olarak bağlar.
 
 
C.  Bireysel Üyelik Şartları

Bir kişinin bireysel üye olabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması aranır:

1.Türkiye’de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da diğer firmalarda,   araştırma ile ilgili bir pozisyonda en az 1 sene çalışıyor ya da halen çalışmıyorsa en az 3 yıl çalışmış olması,

2. En az 2 yıldır TÜAD üyesi olan 3 bireysel yahut tüzel dernek üyesinden olumlu referans verilmiş olması,

3. TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması.

Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Üyeliğe kabul edilen adayın, aidat bedelinin tamamının tek kerede ödenmesi ile üyeliği kesinleşir.
 
D.  Etkinlik Üyeliği Şartları

Dernek amaçlarına uygun olarak, dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen akademisyen, danışman yahut kamu görevlileri, etkinlik üyesi olabilir. Etkinlik üyeliği için adaydan, TÜAD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü” nü imzalayıp kabul etmiş olması şartı aranır.
Etkinlik üye adayı, Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 kişinin önerisi veya bizzat adayın Yönetim Kurulu'na yazılı başvurusu ile aday olarak ele alınır. Yukarıdaki şartları haiz olan üye adaylarının başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Etkinlik üyelerinden, üyelik aidatı alınmaz ve kendilerine seçme ve seçilme hakkı da tanınmaz.
 
E.  Onur Üyeliği Şartları

Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre araştırmacılar ve araştırmacılık mesleğine, derneğe katkıda bulunan diğer meslek mensupları TÜAD’a onur üyesi olarak Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluk kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.  Bu üyelerden, üyelik aidatı alınmaz ve oy kullanamazlar. Onur üye adayları meslekte 30 yılını tamamlamış kişilerden seçilir. Her yıl azami 3 kişi onur üyesi olabilir.
 
 
Üyelikten Çıkma

Üyelikten çıkmak isteyenler, bu taleplerini dilekçe ile Yönetim Kurulu’na sunarak Dernek üyeliğinden her daim çıkabilirler. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.                                   

 

 
2017 Programı
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.