TR EN

Neden Üye Olmalısınız?

TÜAD; Türkiye araştırma sektöründeki tek meslek örgütü olup, araştırma ve veri toplama hizmeti sağlayıcıları, akademisyenler ve araştırmayı profesyonel iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanan sektör profesyonellerinden oluşan bir yapıdır.
 
Pazar ve pazarlama araştırmaları ile ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasında, sosyal araştırmalar ve kamuoyu araştırmaları aracılığıyla da toplumun kendisi ile ilgili kararlarda söz sahibi olmasında "araştırmalar" oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Temel amacı araştırma meslek dalının saygınlığını artırmak olan TÜAD; bu amacı gerçekleştirmek için profesyonel araştırmacıların, araştırma ve veri toplama hizmeti sağlayan şirketlerin derneğe üye olarak, araştırma sektörünü ilgilendiren süreçlerin içinde aktif bir şekilde rol almalarını, profesyonel deneyimleri ile süreçlere katkıda bulunmalarını oldukça önemsemektedir.
 
Sektörün saygınlığını ve araştırma pazarının büyümesini arttırmak,  gelişimini hızlandırmak, araştırmanın kullanımını yaygınlaştırmak , araştırma uygulamalarında benimsenecek etik ve mesleki yüksek profesyonel kalite standartları gözetecek fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi TÜAD'a üye olma hakkına sahiptir.
 

Neden Üye Olmalısınız ?
 

TÜAD, başta araştırma hizmeti alan  kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri,  medya, üniversiteler, sektörel dernekler ve vakıflarla etkili bir işbirliği içinde olup bu kurum ve kuruluşları" iş ve karar alma süreçlerinde araştırma kullanımının önemi, araştırma hizmeti satın alırken dikkat edilecek hususlar, Güvenilir Araştırma Belgesi vb. konularda düzenli bir şekilde bilgilendirmektedir. Bu şekilde TÜAD üyeleri araştırma hizmeti satın alacak kurum ve  kuruluşlar nezdinde itibar kazanmakta, çıkarları korunmakta, üyelerin araştırma verenlerle ilişkileri daha avantajlı bir hale gelmektedir.
 
TÜAD,  araştırma hizmeti alacak kurum ve kuruluşlara teklif alma, konkur ve ihale şartnamelerini oluşturma süreçlerinde de destek vererek  yüksek araştırma standartları ve veri kalitesi bakımından  TÜAD üyesi firmalarla çalışmanın ve Güvenilir Araştırma Belgesi sahipliğinin  önemini vurgulamakta ve bu şekilde üyelerinin çıkarlarını korumaktadır.
 
Araştırma sektörüne ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ,uluslararası uygulamaların Türkiye'ye uyarlanması  gibi hususlarda, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla sürekli iletişim içinde olan TÜAD, üyelerini sektörü ilgilendiren ulusal ve global düzenlemeler ve araştırma sektöründeki son gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirmekte ve üyelerinin bu süreçlere uyum sağlayabilmeleri  için desteklemektedir.
 
Üyeler  TÜAD'ın araştırma sektörü için yaptığı eğitim, sertifika programları, konferanslar sektör analizleri,sektör buluşmaları ve toplantıları, ödül törenleri, araştırma zirveleri, danışmanlık hizmetleri, gibi etkinliklerden indirimli veya ücretsiz  olarak faydalanabilmektedir.

2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.