TR EN

Yönetim Kurulu Çalışma Grupları

ZİRVE (Araştırma Zirvesi, Workshoplar, Mini Zirveler)
TÜAD'ın Zirve / Konferans Planının Hazırlanması ve Uygulanmasının Takibi; Araştırma Zirvesi, Mini Zirve, Workshop'lar.                

 
EĞİTİM (Akademi Programı, Sertifika Programı, Webinar ve On-line Eğitimler)            
Akademi ve Akademik Dünya ile İşbirliği             

 
ÖDÜL (Ödül Yönetimi)
Baykuş ve Olası Diğer Projeler  

 
GELİR KOMİTESİ (Sponsorluk - Etkinlik)
Gelir Yaratıcı, Kısa Periyotlu Etkinlik Planlaması 

 
KURUMSAL İTİBAR/İLETİŞİM/MEDYA/ YAYINLAR (Kurumsal İtibar Yönetimi ve Medya İlişkileri-Yayınlar)
TÜAD'ın iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi; STK işbirlikleri / ilişkilerin geliştirilmesi; Sektörü ilgilendiren konularda TÜAD'ın görüş ve önerilerinin medya ve diğer paydaşlarla paylaşılması ve düzenli bilgi akışının sağlanması

 
KAMU İLİŞKİLERİ/ HUKUK (Kamu ve Sektör Özdenetim Kurulları İle İlişkiler, Hukuk )
Yasal Düzenlemeler ve Sektörel Etki Analizi, Düzenleyici Kurumlar İle İşbirlikleri / İlişkilerin Geliştirilmesi; TÜAD'ın Referans Kabulünün Artırılması

 
 
SES/ VT ARAŞTIRMALARI (SES Uygulamalarının İzlenmesi Ve Güncellenmesi İzleme Araştırmaları Komiteleri ile İlişkiler)               

 
SEKTÖR ANALİZİ/SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR 
Sektör Büyüklüğünün Tespiti, Rapor Satışı;  Sektörel Araştırmalar Yapılması Ve Yayınlanması (İşgücü Analizi, vb.)           

 
KALİTE ATILIMI                
 
 
GAB (GAB ve ISO 20252)             
GAB gelişimi -ISO. Kalite Atılımı Harekatı             

 
ANKETÖR SERTİFİKASYON         

 
LOKAL VT SERTİFİKASYON (Lokal VT Eğitim ve Sertifikasyonu)
STK'ların sertifikalandırılmasına ilişkin eğitim ve çalışmalar.         

 
ÜYE (Üye Yönetimi)     
TÜAD'ın Üye Kazanma ve İletişim Politikasının Hazırlanması ve Uygulanmasının Takibi; Mevcut ve Potansiyel Üyelerle İletişim Politikası; Üyelere Bilgi Akışı; Üye Etkinlikleri; ESOMAR (Bireysel/Tüzel Üye Çıkarlarının Geliştirilmesi ve İletişim)               

 
TÜZÜK / ETİK     (Tüzük ve Yönetmelikler)
Tüzük İlkeleri İle İlgili Güncellemeler;  ESOMAR Yönetmelik Güncellemeleri, Etik Kurulla İlişkiler             


SAĞLIK ARAŞTIRMALARI 

2017 Programı
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.