TR EN

Yönetim Kurulu Çalışma Grupları

ARAŞTIRMA ZİRVESİ KOMİTESİ 
Görev: TÜAD'ın Zirve / Konferans Planının Hazırlanması ve Uygulanmasının Takibi; Araştırma Zirvesi, Mini Zirve, Workshop'lar.                

EĞİTİM KOMİTESİ   
Görev:Araştırma sektörünün insankaynağı için gerekli mesleki eğitimlerin yeraldığı TÜAD Akademi Programını düzenlemek. 

BAYKUŞ ÖDÜLLERİ KOMİTESİ 
Görev:Baykuş Ödülleri jüri seçimi, yönetmeliklerin düzenlenmesi ve ödül töreni organizasyonu ile ilgili işler.  

GELİR KOMİTESİ 
Görev:TÜAD ve araştırma sektörü için gelir ve fayda sağlayan projelerin geliştirilmesi.

KURUMSAL İTİBAR/İLETİŞİM KOMİTESİ
Görev:TÜAD'ın iletişim politikasının hazırlanması ve uygulanmasının takibi. STK işbirlikleri / ilişkilerin geliştirilmesi; Sektörü ilgilendiren konularda TÜAD'ın görüş ve önerilerinin medya ve diğer paydaşlarla paylaşılması ve düzenli bilgi akışının sağlanması.

KAMU İLİŞKİLERİ/ HUKUK KOMİTESİ
Görev:Araştırma sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeler ve bu yasaları düzenleyici kurumlar ile işbirlikleri ve ilişkilerin geliştirilmesi. İlgili yasal düzenlemelerde TÜAD'ın referans olarak kabul edilmesi için gerekli iletişimin yapılması.
 
SES/ VT ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ
Görev:
 Sosyo Ekonomik Yapı ile ilgili olan araştırma, reklam, medya, medya planlama vb. sektörlerin güncel ihtiyaçlarına göre SES revizyonlarını yapmak.          

SEKTÖR ANALİZİ KOMİTESİ 
Görev:Her yıl araştırma sektörünün büyüklüğünü ölçmek için TÜAD tarfından bağımsız bir danışmanlık şirketi ile gerçekleştirilen Sektör Büyüklüğü Araştırmasını projelendirmek ve raporlamak.
            
GAB KOMİTESİ (GAB ve ISO 20252)             
Görev: Araştırma sektörünün aktörleri olan araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinin araştırma süreçlerinde uymaları gereken kalite standartlarının belirlemek ve sektör ihtiyaçlarına göre güncellemek. Araştırma hizmeti alan kurum ve kuruluşlara GAB sahibi araştırma şirletleri ile neden çalışılması gerektiğinin iletişimini yapmak.    

TÜZÜK / ETİK  KOMİTESİ   (Tüzük ve Yönetmelikler)
Görev:  Sektörün değişen dinamiklerine uygun olarak TÜAD Tüzüğünün ilkeleri ile revizyonları yapmak. ESOMAR Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemelerin Türkiye'de uygulanması konusunda sektör aktörlerine iletişim yapmak. Etik Kurulu ilgilendiren durumlarda toplanarak görüş bildirmek.

SAĞLIK /KOZMETİK ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ
Görev:Medikal ve kozmetik araştırmaları için yapılan ilgili yasal düzenlemelerde, araştırma sektörünü ilgilendiren alanları hakkında görüş bildirmek ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.