TR EN

TÜAD'ın Kurucusu Nezih Neyzi


"Pazarlama araştırmacılığı"nın bir meslek olarak Türkiye’de yerleşmesine önderlik eden Nezih H. Neyzi 25 Aralık 1923’de İstanbul’da doğdu.

İlk ve orta okulu Saint Joseph’de, liseyi Robert Kolej’de (1944) bitirdi. Ankara’da Hukuk Fakültesi ile Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde birer yıl okuduktan sonra, 1948’de ABD’nde, Pennsylvania Üniversitesi’nden “İşletme” dalında master derecesi ile birlikte bu dalda öğrenim gören “ilk Türk Yurttaşı” sıfatını da aldı.

1954’te Harvard Üniversitesi’nde “pazarlama” okudu ve İstanbul’da, İşletme İktisadı Enstitüsü’nde ilk pazarlama dersini başlattı.
1961’de İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi’nden doktorasını aldı. Robert Kolej, Robert Yüksek ve Boğaziçi Üniversitesi’nde istatistik, pazar araştırması, dış Pazar araştırması ve kamu yönetimi dersleri verdi.

Kamu görevi olarak, 1974 – 1975 ve 1977 – 1978’de, iki kez Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü yaptı; 1982 yılında, Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bakanlık Danışmanı olarak emekliye ayrıldı.

1961’de kurmuş olduğu, üstlendiği kamu görevi dolayısıyla bir süre ayrıldığı, Türkiye’nin ilk Pazar araştırma bürosu olan PEVA (Piyasa Etüd Müşavirlik Araştırma Tic. Ltd. Şti.)’ya dönerek yeniden piyasa araştırmalarıyla ilgilendi.

“Pazarlama ve Dağıtım Araştırmaları”, “Pendik : Devletçilik – Karma Ekonomi – Özel Sektör”, “Atatürk ‘ün Çocukları”, “Kızıltoprak Anıları”, doktora tezi olarak yazdığı, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü tarafından yayınlanan “Türkiye Petrol Sanayii” adlı kitaplarının yanı sıra pazarlama ve Pazar araştırma eğitiminde kullanılmak üzere yüzden fazla örnek olayı ve PEVA’da kurduğu ilk özel dershanede okutulan “Satıcılık Prensipleri” ve “Pazar Araştırması” ders notlarını da hazırladı.

PEVA Yayınları ile katıldığı, özellikle anı ve tarih türü yapıtlara ağırlık tanıyan yayıncılık yaşamında, “Ulusçuluk” (Prof. Mehmet Ali Ayni, 1868 – 1945) adlı kitapla 1977 DÜNYA Kitap Dergisi Ödülü’nü kazandı.

Türkiye’de pek çok yeniliğe önderlik etmiş olan Nezih H. Neyzi’nin bazı İLK’leri şöyle özetlenebilir:

İşletmecilik öğrenimi gören ilk Türk öğrencisi (1948)
Kuruluşuna büyük emek verdiği İşletme İktisadı Enstitüsü’nde ilk pazarlama dersini başlatan öğretim görevlisi (1955)
Türkiye’nin ilk bağımsız pazarlama araştırma şirketini (PEVA) kuran işadamı (1961)
ESOMAR (Avrupa Kamuoyu ve Pazarlama Araştırmaları Derneği)’ın ilk Türk temsilcisi (1965)
Türkiye’de ilk medya araştırmasını (Reklam Araştırmaları Etüdü) başlatan araştırmacı (1966)
Türkiye’de ilk ‘Satıcı Yetiştirme Kursları” ile özel pratik meslek eğitimciliğini başlatan eğitimci (1967)
Türkiye’de ilk defa bir yabancı araştırma şirketiyle (GfK PEVA) ortak çalışma yapılmasını başlatan araştırmacı (1987)
Türkiye’de ilk kez pazarlama ve kamuoyu araştırmacılığı dalında örgütlenme sağlamak amacıyla Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği’nin kurulmasına öncülük eden ve düzenli aylık eğitim seminerleri ve benzeri etkinliklerle araştırmacılığın çeşitli dallarında bilgi ve deneyim sahibi çok sayıda eleman yetiştirilmesine önayak olan bir meslek aşığı (1988)
Otuzbir yıl süren sabırlı bir çaba sonucu dünyada araştırmacılık konusunda önde gelen bir kuruluşun, ESOMAR’ın, yıllık kongresinin, 63 ülkeden bine yakın delegenin katılımı ile ilk kez Türkiye’de toplanmasını kabul ettirmeyi başaran yurtsever bir idealistti (1996)
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.