TR EN

Danışma Kurulu Yönetmeliği

1- Amaç:

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Araştırmacılar Derneği, Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir. Medyada reklamda ve ödül başvurularında kullanılan araştırma sonuçlarının ESOMAR kodlarına ve 5429nolu Türkiye İstatistik kanununa, TRKGM/98/94-95nolu tebliğe ve profesyonel standartlara uygunluğu konusunda görüş ve tavsiye bildirir. Bundan böyle çıkarılacak yeni kanun ve kanun hükmünde kararnameleri de dikkate alır. Kurul, yalnızca gelen taleplere yanıt vermekle kalmayıp, resen ve kendiliğinden de değerlendirmeler yapabilir.

2- Kurulun Üyeleri:

Bu kurul Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 5 kişiden oluşmaktadır. Bu kurula etik kurul başkanı başkanlık eder.  Üyeleri tercihen eski başkanlar veya yöneticilerden seçilir.  Bu kişiler, en az 15 yıl araştırma sektörü veya ilgili  sektörde  tecrübe  sahibi  olan  ve    doğrudan  araştırma  ile  ilgili  ticari  faaliyet  yapmayan  kişiler olmalıdır. Danışma Kurulu 2 yıl süreyle göreve gelir, Yönetim Kurulu'nun belirlediği yönetmelik doğrultusunda görev yapar ve işler.

3- Kurulun işleyişi:

TÜAD’a yapılan yazılı başvuru, kurul başkanına ve üyelerine TÜAD sekretaryası tarafından bildirilir. Kurul üyeleri arasında, görüş verilecek firma veya şikayet ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kişiler, başkan tarafından toplantıların dışında tutulurlar. Başkan gerekli gördüğü durumlarda kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul, cevabı yazılı olarak 7 iş günü içinde bildirir, TÜAD aracılığı ile gerekli kişilere ulaştırılır. Kararlar oy çokluğu usulüne göre alınır.
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.