Çalışmalarımız
Tüm Projeler
Başkanın Mesajı

NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK...

Değerli üyelerimiz,

Araştırma kamunun topluma, özel sektörün tüketicilerine yarattığı katma değeri ve kendi kaynaklarını kullanmadaki etkinliklerini ortaya koyan önemli bir profesyonel disiplindir.

Küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve politik belirsizliklere rağmen dünya araştırma sektörü büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda sınırlar belirsizleşerek sektör geleceğin araştırma tanımına doğru bir evrim geçiriyor.

Daha akılcı ve hızlı iş sorunlarına çözüm bulma ihtiyacı ile tetiklenen bu değişimin sektörümüze getirdiği farklılaşma, biriken deneyim ve bilginin üzerine yeni bilimsel düşünceleri ve teknolojileri katarak yoluna devam ediyor.

TÜAD Yönetim Kurulumuzun temel hedefi bu değişimi sektörümüzün ve mesleğimizin değerini yükselterek yönetmektir.

Çalışmalarımızın odağında dünyada sektör büyüklüğü açısından 21.sırada1, araştırma yatırımlarının ederi açısından 46.sırada2 bulunan sektörümüzün şu amaçlara ulaşmasını sağlamak yer alıyor;
-          yüksek standartları olan profesyonel bir disiplin algısını güçlendirmek
-          geleneksel ve yeni nesil çözümler ile araştırmaya ayrılan kaynağı artırmak
-          Türkiye’deki profesyonel yetkinliğimizle bölgenin sektör merkezi olmak
-          kamu ve özel kuruluşlar nezdinde TÜAD’ın referans olma pozisyonunu güçlendirmek

TÜAD Yönetim Kurulu olarak bu heyecan verici değişimi meslektaşlarımız, araştırma verenlerimiz, kamu kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla birlikte başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.

Saygılarımla,
 
Fulya DURMUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
 
1 Global Market Research Report 2014, Esomar
2 Global Prices Study 2014, Esomar

Devamını oku
Anketler

Araştırma Sonuçlarını nereden takip ediyorsunuz?

11.1 %

22.2 %

11.1 %

55.6 %

Oy ver
Haberler
ESOMAR KONSEYİ'NDE İLK KEZ BİR TÜRK!
31/10/2014

TÜAD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Pervin Olgun, araştırma sektörünün global olarak geliştirilmesi ve pazarın büyümesi için 1948’den beri önemli çalışmalar yapan ESOMAR Konsey Üyesi olarak görev yapacak sekiz kişiden biri oldu.

Araştırma sektörünün gerek yerel gerek uluslararası algısında güçlü bir etkisi olan ESOMAR Konseyi'ne seçilen kişiler, yine sektörün geleceğinin şekillendirilmesi ve yön verilmesi adına çok etkin rol alıyor.

Araştırma sektöründe 33. yılını kutlayan Olgun’un konseye seçilmesi, organizasyonun global temsiliyetini genişlettiğinin ve Türkiye araştırma sektörünün dünyada taşıdığı potansiyelin de önemli bir göstergesi.

22 Eylül - 20 Ekim tarihlerinde üyeleri arasında gerçekleştirdiği elektronik oylama ile 2015-2016 döneminde görev alacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Konsey Üyelerini belirleyen ESOMAR, Türkiye'de de TÜAD ile işbirliği içinde.

Barem’in Kurucu ve Başkanı Pervin Olgun da yer aldığı konseyde iki sene boyunca görev yapacak olanların isimleri şu şekilde;
ESOMAR BAŞKANI: Laurent FLORES (Fransa)
ESOMAR BAŞKAN YARDIMCISI: David SMITH (Ingiltere)

KONSEY ÜYELERİ: David BAKKEN (ABD), Joaquim BRETCHA (Ispanya), Anne-Sophie DAMELINCOURT (Fransa), Kristin LUCK (ABD), Pervin OLGUN (Türkiye), BV PRADEEP (Singapur), Niels SCHILLEWAERT (ABD), Pieter Paul VERHEGGEN (Hollanda)

Devamı
Sektör Büyüklüğü Raporu 2013
21/10/2014
Bildiğiniz gibi, Esomar her yıl Eylül ayında düzenlenen global konferansta bir önceki yıla ait dünya sektör raporu sonuçlarını açıklar.

Biz de bu takvime paralel olarak, Dünya verilerini Esomar raporundan alarak entegre ettiğimiz Türkiye 2013 raporumuzu bir kitap olarak sizlere sunuyoruz.

Bu çalışmanın sahası ve analizleri Arsan Danışmanlık tarafından yürütüldü. Sonuçlar değerli üyemiz El İzi İletişim Danışmanlık şirketi kurucu ortağı Prof Dr Nükhet Vardar tarafından, bir sosyal sorumluluk çalışması olarak ele alındı yorumlandı ve ilginç bir anlatımla kitaba dönüştürüldü.

Ayrıca, araştırmaya 2013 yılı için ciro bilgisi vererek katılanlar firmalara Arsan tarafından dönülerek, 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleşen büyüme oranları soruldu. Bu soruya, 2013 yılı toplam cirosunun % 70.7 sini oluşturan 15 firma cevap verdi. Bu değerli bilgi de rapora eklendi.

Umarız dijital ortamda TÜAD tarafından satışa sunulan bu kitabı keyifle okur, içinde yer alan bilgileri başarılı iş sonuçlarına dönüştürecek plan ve stratejilerizi belirlemede kullanabilirsiniz. Dijital raporu satın almak için Mine İşeri (mine.iseri@tuad.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Araştırmaya katılanlar için rapor ücreti 500TL + KDV; katılmayanlar için 750TL+KDV'dir.

Devamı
TÜAD Seçim Tahminleri konusunda İnceleme Başlattı
14/08/2014
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)
 Basın Açıklaması

14.08.2014
 
TÜAD Seçim Tahminleri konusunda İnceleme Başlattı

TÜAD, araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine inanır.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyundan gelen soru, yorum ve iddiaları bu çerçevede  değerlendiren TÜAD Yönetim Kurulu, yayınlanan seçim tahminleri ile ilgili bir inceleme başlatma kararı aldı.  

İnceleme kapsamında, Türkiye Araştırmacılar Derneği tüzel kişi üyesi olmadıkları için TÜAD’ın profesyonel ve etik kurallarına tabi olmak zorunda bulunmayan firmaların açıkladığı tahminler yer alacak. TÜAD’ın  bu firmalar üzerinde doğrudan bir yaptırım gücü olmaması nedeniyle  incelemeler   gönüllülük esasına göre yapılacak.

İncelemelerde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçleri, ESOMAR profesyonel standartları  ve TÜAD’ın Güvenilir Araştırma Belgesi kuralları çerçevesinde değerlendirilecek. İnceleme için deneyimli ve bağımsız uygulamacı ve akademisyenlerden bir ekip oluşturuldu.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
TÜAD'dan Seçim Araştırmalarına Dair Basın Açıklaması
11/08/2014
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)
Basın Açıklaması


11.08.2014
Ayrıntılı bilgi için: pinar.trana@tuad.org.tr
Tel: 0212 249 23 19
 
Medya Mensuplarına Davet

Son iki seçim sürecinde değerli medya mensuplarının araştırma şirketi, veri toplama şirketi ve anket kavramlarını gerçeğe uygun olarak anlamaları ve yansıtmaları konusunda önemli gelişmeler sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu noktada sağlanan gelişmeler,  toplumu doğru anlamak ve doğru yansıtmak konusunda  yardımcı olmaktadır.

Bununla birlikte, zaman zaman araştırma şirketi ile veri toplama şirketini karıştıran; bu iki tip kuruluşa birlikte yanlış bir şekilde anket şirketi diyen bilgi eksikleri ile de karşılaşmaktayız. Bu bilgi eksikliklerini gidermekte TÜAD kadar, medya kuruluşu yöneticilerinin de çabaları önemli olacaktır. Bu yaklaşımlarla birlikte, araştırma şirketlerini anket şirketleri onları da medyumlarla karıştıran yaklaşımlar da sona erecektir.

Öte yandan TÜAD, ülkemizdeki profesyonel araştırma kuruluşlarının tek sivil toplum örgütü olarak yüksek özdenetim ilkeleri ile çalışmakta ve bunları sürekli geliştirmektedir.  Güvenilir Araştırma Belgesi, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, yüksek profesyonel standart taahhüdü gibi uygulamaların olduğu bu özdenetim ilkeleri artık TÜAD üyeliğinin ön koşuludur.  Kamuoyunda  seçim tahminleri ile ilgili olarak adı geçen firmaların çoğu TÜAD üyesi değildir. Yukarıdaki özdenetim ilkeleri kapsamının da dışındadır.
 
Değerli medya mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Tüad Başkanı
Vural Çakır
www.tuad.org.tr
Devamı
Tüm Duyurular
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.