TR EN
Çalışmalarımız
Başkanın Mesajı

NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK...

Değerli üyelerimiz,

Araştırma kamunun topluma, özel sektörün tüketicilerine yarattığı katma değeri ve kendi kaynaklarını kullanmadaki etkinliklerini ortaya koyan önemli bir profesyonel disiplindir.

Küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve politik belirsizliklere rağmen dünya araştırma sektörü büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda sınırlar belirsizleşerek sektör geleceğin araştırma tanımına doğru bir evrim geçiriyor.

Daha akılcı ve hızlı iş sorunlarına çözüm bulma ihtiyacı ile tetiklenen bu değişimin sektörümüze getirdiği farklılaşma, biriken deneyim ve bilginin üzerine yeni bilimsel düşünceleri ve teknolojileri katarak yoluna devam ediyor.

TÜAD Yönetim Kurulumuzun temel hedefi bu değişimi sektörümüzün ve mesleğimizin değerini yükselterek yönetmektir.

Çalışmalarımızın odağında dünyada sektör büyüklüğü açısından 21.sırada1, araştırma yatırımlarının ederi açısından 46.sırada2 bulunan sektörümüzün şu amaçlara ulaşmasını sağlamak yer alıyor;
-          yüksek standartları olan profesyonel bir disiplin algısını güçlendirmek
-          geleneksel ve yeni nesil çözümler ile araştırmaya ayrılan kaynağı artırmak
-          Türkiye’deki profesyonel yetkinliğimizle bölgenin sektör merkezi olmak
-          kamu ve özel kuruluşlar nezdinde TÜAD’ın referans olma pozisyonunu güçlendirmek

TÜAD Yönetim Kurulu olarak bu heyecan verici değişimi meslektaşlarımız, araştırma verenlerimiz, kamu kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla birlikte başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.

Saygılarımla,
 
Fulya DURMUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
 
1 Global Market Research Report 2014, Esomar
2 Global Prices Study 2014, Esomar

Devamını oku
Anketler

Araştırma Sonuçlarını nereden takip ediyorsunuz?

11.1 %

22.2 %

11.1 %

55.6 %

Oy ver
Haberler
Kamuoyu Araştırmalarının Doğru Konumu, Doğru Yorumu
18/06/2015
Yoğun geçen bir seçim dönemini geride bırakırken 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde temsiliyet gücü bir önceki döneme göre hayli yüksek bir meclis oluştu.

Bu dönemde Türkiye Araştırmacılar Derneği’ne (TÜAD) kurumsal olarak üye olan üç, üye olmayan on araştırma şirketinin çeşitli zamanlarda gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonuçları paylaşılırken zaman zaman TÜAD’ın 2014’de yayınladığı yayınlama ilkeleri ihlal edildiyse de önemli bir sorunla karşılaşılmadı.

7 Haziran sonrası, görsel ve yazılı medyada seçim öncesi yapılan araştırmaların, örnek büyüklükleri ve dolayısıyla standart hataları dikkate alınmadan değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, tam sayım yapılmadıkça, gerçekleştirilen tüm araştırmalar belli büyüklükteki bir örneğe dayanmakta ve dolayısıyla standart hata içermektedir. Araştırma şirketlerinin yaptığı tüm tahminler de işte bu hata payları içinde geçerlidir.  Bu anlamda tahminleri-araştırmaların seçmen kitlesini temsiliyetinin sağlandığı varsayılarak-hata paylarının içinde kaldığı aralıklar itibariyle değerlendirmek gerekmektedir.

Aşağıdaki tablo 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde araştırma yapan kuruluşların tahminlerini, örnek büyüklüklerini ve hata paylarını göstermektedir.  Hata payları tablonun son sütunudur ve yukarıda sözü edilen “aralık” – ya da moda deyişle bant – bu hata paylarının yapılan tahmine eklenip (+) çıkarılmasıyla (-) elde edilir. Örneğin tablodaki gibi, bir parti için yapılan tahmin %42, örnek büyüklüğü n=2976 ve dolayısıyla hata payı +/- %1.80 ise, anılan %42 oranı ( %40.2 – %43.8) aralığına girmekte, yani söz konusu parti seçimlerde bu aralıkta oy aldığı takdirde, tahmin başarılı sayılmaktadır. Nitekim tabloda yeşil renkle verilen oran, örneğin standart hatasının içine girdiğini ifade etmektedir.  Verilen tüm tahmin rakamları bu örnekte olduğu gibi değerlendirilmelidir. Tablodaki renkli sayıların ne anlama geldiği tablonun dipnotunda verilmiştir.Yeşil ile Hesaplanan değerler Hata Payı sınırları içinde kalan değerledir.
Lacivert ile hesaplanan değerler Hata payı dışına çıkan değerlerdir.
Kırmızı ile hesaplanan değerler net Hata değerleridir.
 
Tablodan anlaşılacağı üzere, alacağı oy oranı en doğru olarak tahmin edilen parti MHP, ardından CHP olmuştur. Hata payının dışında kalan tahminler daha çok AKP ve HDP için gerçekleşmiştir.Bu anlamda sektör olarak, İngiltere’de yapılan parlamento seçimlerinde önemli ölçüde yanılan İngiliz meslektaşlarımızdan daha iyi bir sınav verdiğimizi ifade edebiliriz.

Kamuoyu araştırmalarının“sonuçları bilen anket” ya da “seçmeni manipüle etme aracı” gibi amacından ve sağladığı değerden uzaklaştıran bir konuma inmemesinin yolu, kamuoyu araştırmacılarının TÜAD yayınlama ilkelerine uygun şeffaflık ve TÜAD ve ESOMAR üyeliği ile denetime açık olmasından, ve medya mensuplarının kamuyu bilgilendirme sorumluluklarını bu ilkeleri titizlikle dikkate almasından geçmektedir.
Bu vesileyle, kamuoyu araştırmalarında bilimselliğin,şeffaflığın ve denetlenebilirliğin önemine dikkatinizi çeker, ve TÜAD yayınlama ilkelerini bir kez daha tüm ilgili paydaşlara hatırlatmak isteriz.
 
Yayınlama İlkeleri
a. Araştırmayı yapan ve finanse eden kuruluşların adı
b. Araştırmanın evreni ve coğrafi kapsamı (araştırmanın temsil ettiği kitlenin tanımı)
c. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve hata payı
d.Örnekleme yöntemi (tesadüfi örnekleme, kotalı örnekleme vb. tesadüfi örnekleme ise
cevap verme oranı)
e. Veri toplama yöntemi
f. Veri toplama tarihleri
g. Araştırmada ağırlık kullanılıp kullanılmadığı
h. İlgili soruların neler olduğu
i. Sorularda “cevap yok” seçeneği sonuçların yorumlanmasını etkiliyorsa “cevap yok” oranı
 
Bülent Gündoğmuş
TÜAD Danışma Kurulu Başkanı
Devamı
Elvan Oktar, Esomar Türkiye Temsilciliği görevini devraldı
12/02/2015
Değişik periyodlarda toplam on yıl süre ile bu görevi başarıyla sürdüren Pervin Olgun’a teşekkür ediyor, Elvan Oktar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

20 yıldır pazar araştırma sektöründe çalışan Elvan Oktar, STRATEJİ/MORI ’ve GfK’daki çalışmalarından sonra kurucusu bulunduğu ERA Research & Consultancy’de araştırmalarını sürdürmektedir. TÜAD yönetim kurulu üyesi olan Elvan Oktar'ın, Esomar ve TÜAD’ın örtüşen değerleri “sektörümüzdeki profesyonel standardların farkındalığını artırmak” ve “pazarlama ve kamuoyu araştırmalarını yüksek değerli kılmak” doğrultusunda ülkemizi başarı ile temsil edeceğinden emin olarak Elvan Oktar'ı kutluyoruz.
Devamı
ESOMAR KONSEYİ'NDE İLK KEZ BİR TÜRK!
31/10/2014

TÜAD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Pervin Olgun, araştırma sektörünün global olarak geliştirilmesi ve pazarın büyümesi için 1948’den beri önemli çalışmalar yapan ESOMAR Konsey Üyesi olarak görev yapacak sekiz kişiden biri oldu.

Araştırma sektörünün gerek yerel gerek uluslararası algısında güçlü bir etkisi olan ESOMAR Konseyi'ne seçilen kişiler, yine sektörün geleceğinin şekillendirilmesi ve yön verilmesi adına çok etkin rol alıyor.

Araştırma sektöründe 33. yılını kutlayan Olgun’un konseye seçilmesi, organizasyonun global temsiliyetini genişlettiğinin ve Türkiye araştırma sektörünün dünyada taşıdığı potansiyelin de önemli bir göstergesi.

22 Eylül - 20 Ekim tarihlerinde üyeleri arasında gerçekleştirdiği elektronik oylama ile 2015-2016 döneminde görev alacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Konsey Üyelerini belirleyen ESOMAR, Türkiye'de de TÜAD ile işbirliği içinde.

Barem’in Kurucu ve Başkanı Pervin Olgun da yer aldığı konseyde iki sene boyunca görev yapacak olanların isimleri şu şekilde;
ESOMAR BAŞKANI: Laurent FLORES (Fransa)
ESOMAR BAŞKAN YARDIMCISI: David SMITH (Ingiltere)

KONSEY ÜYELERİ: David BAKKEN (ABD), Joaquim BRETCHA (Ispanya), Anne-Sophie DAMELINCOURT (Fransa), Kristin LUCK (ABD), Pervin OLGUN (Türkiye), BV PRADEEP (Singapur), Niels SCHILLEWAERT (ABD), Pieter Paul VERHEGGEN (Hollanda)

Devamı
Sektör Büyüklüğü Raporu 2013
21/10/2014
Bildiğiniz gibi, Esomar her yıl Eylül ayında düzenlenen global konferansta bir önceki yıla ait dünya sektör raporu sonuçlarını açıklar.

Biz de bu takvime paralel olarak, Dünya verilerini Esomar raporundan alarak entegre ettiğimiz Türkiye 2013 raporumuzu bir kitap olarak sizlere sunuyoruz.

Bu çalışmanın sahası ve analizleri Arsan Danışmanlık tarafından yürütüldü. Sonuçlar değerli üyemiz El İzi İletişim Danışmanlık şirketi kurucu ortağı Prof Dr Nükhet Vardar tarafından, bir sosyal sorumluluk çalışması olarak ele alındı yorumlandı ve ilginç bir anlatımla kitaba dönüştürüldü.

Ayrıca, araştırmaya 2013 yılı için ciro bilgisi vererek katılanlar firmalara Arsan tarafından dönülerek, 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleşen büyüme oranları soruldu. Bu soruya, 2013 yılı toplam cirosunun % 70.7 sini oluşturan 15 firma cevap verdi. Bu değerli bilgi de rapora eklendi.

Umarız dijital ortamda TÜAD tarafından satışa sunulan bu kitabı keyifle okur, içinde yer alan bilgileri başarılı iş sonuçlarına dönüştürecek plan ve stratejilerizi belirlemede kullanabilirsiniz. Dijital raporu satın almak için Mine İşeri (mine.iseri@tuad.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Araştırmaya katılanlar için rapor ücreti 500TL + KDV; katılmayanlar için 750TL+KDV'dir.

Devamı
Tüm Duyurular
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.