TR EN
Çalışmalarımız
Başkanın Mesajı

NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK...

Değerli üyelerimiz,

Araştırma kamunun topluma, özel sektörün tüketicilerine yarattığı katma değeri ve kendi kaynaklarını kullanmadaki etkinliklerini ortaya koyan önemli bir profesyonel disiplindir.

Küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve politik belirsizliklere rağmen dünya araştırma sektörü büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda sınırlar belirsizleşerek sektör geleceğin araştırma tanımına doğru bir evrim geçiriyor.

Daha akılcı ve hızlı iş sorunlarına çözüm bulma ihtiyacı ile tetiklenen bu değişimin sektörümüze getirdiği farklılaşma, biriken deneyim ve bilginin üzerine yeni bilimsel düşünceleri ve teknolojileri katarak yoluna devam ediyor.

TÜAD Yönetim Kurulumuzun temel hedefi bu değişimi sektörümüzün ve mesleğimizin değerini yükselterek yönetmektir.

Çalışmalarımızın odağında dünyada sektör büyüklüğü açısından 21.sırada1, araştırma yatırımlarının ederi açısından 46.sırada2 bulunan sektörümüzün şu amaçlara ulaşmasını sağlamak yer alıyor;
-          yüksek standartları olan profesyonel bir disiplin algısını güçlendirmek
-          geleneksel ve yeni nesil çözümler ile araştırmaya ayrılan kaynağı artırmak
-          Türkiye’deki profesyonel yetkinliğimizle bölgenin sektör merkezi olmak
-          kamu ve özel kuruluşlar nezdinde TÜAD’ın referans olma pozisyonunu güçlendirmek

TÜAD Yönetim Kurulu olarak bu heyecan verici değişimi meslektaşlarımız, araştırma verenlerimiz, kamu kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla birlikte başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.

Saygılarımla,
 
Fulya DURMUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
 
1 Global Market Research Report 2014, Esomar
2 Global Prices Study 2014, Esomar

Devamını oku
Anketler

Araştırma Sonuçlarını nereden takip ediyorsunuz?

11.1 %

22.2 %

11.1 %

55.6 %

Oy ver
Haberler
Kamuoyu Araştırmalarının Doğru Konumu, Doğru Yorumu
18/06/2015
Yoğun geçen bir seçim dönemini geride bırakırken 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde temsiliyet gücü bir önceki döneme göre hayli yüksek bir meclis oluştu.

Bu dönemde Türkiye Araştırmacılar Derneği’ne (TÜAD) kurumsal olarak üye olan üç, üye olmayan on araştırma şirketinin çeşitli zamanlarda gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonuçları paylaşılırken zaman zaman TÜAD’ın 2014’de yayınladığı yayınlama ilkeleri ihlal edildiyse de önemli bir sorunla karşılaşılmadı.

7 Haziran sonrası, görsel ve yazılı medyada seçim öncesi yapılan araştırmaların, örnek büyüklükleri ve dolayısıyla standart hataları dikkate alınmadan değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, tam sayım yapılmadıkça, gerçekleştirilen tüm araştırmalar belli büyüklükteki bir örneğe dayanmakta ve dolayısıyla standart hata içermektedir. Araştırma şirketlerinin yaptığı tüm tahminler de işte bu hata payları içinde geçerlidir.  Bu anlamda tahminleri-araştırmaların seçmen kitlesini temsiliyetinin sağlandığı varsayılarak-hata paylarının içinde kaldığı aralıklar itibariyle değerlendirmek gerekmektedir.

Aşağıdaki tablo 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde araştırma yapan kuruluşların tahminlerini, örnek büyüklüklerini ve hata paylarını göstermektedir.  Hata payları tablonun son sütunudur ve yukarıda sözü edilen “aralık” – ya da moda deyişle bant – bu hata paylarının yapılan tahmine eklenip (+) çıkarılmasıyla (-) elde edilir. Örneğin tablodaki gibi, bir parti için yapılan tahmin %42, örnek büyüklüğü n=2976 ve dolayısıyla hata payı +/- %1.80 ise, anılan %42 oranı ( %40.2 – %43.8) aralığına girmekte, yani söz konusu parti seçimlerde bu aralıkta oy aldığı takdirde, tahmin başarılı sayılmaktadır. Nitekim tabloda yeşil renkle verilen oran, örneğin standart hatasının içine girdiğini ifade etmektedir.  Verilen tüm tahmin rakamları bu örnekte olduğu gibi değerlendirilmelidir. Tablodaki renkli sayıların ne anlama geldiği tablonun dipnotunda verilmiştir.Yeşil ile Hesaplanan değerler Hata Payı sınırları içinde kalan değerledir.
Lacivert ile hesaplanan değerler Hata payı dışına çıkan değerlerdir.
Kırmızı ile hesaplanan değerler net Hata değerleridir.
 
Tablodan anlaşılacağı üzere, alacağı oy oranı en doğru olarak tahmin edilen parti MHP, ardından CHP olmuştur. Hata payının dışında kalan tahminler daha çok AKP ve HDP için gerçekleşmiştir.Bu anlamda sektör olarak, İngiltere’de yapılan parlamento seçimlerinde önemli ölçüde yanılan İngiliz meslektaşlarımızdan daha iyi bir sınav verdiğimizi ifade edebiliriz.

Kamuoyu araştırmalarının“sonuçları bilen anket” ya da “seçmeni manipüle etme aracı” gibi amacından ve sağladığı değerden uzaklaştıran bir konuma inmemesinin yolu, kamuoyu araştırmacılarının TÜAD yayınlama ilkelerine uygun şeffaflık ve TÜAD ve ESOMAR üyeliği ile denetime açık olmasından, ve medya mensuplarının kamuyu bilgilendirme sorumluluklarını bu ilkeleri titizlikle dikkate almasından geçmektedir.
Bu vesileyle, kamuoyu araştırmalarında bilimselliğin,şeffaflığın ve denetlenebilirliğin önemine dikkatinizi çeker, ve TÜAD yayınlama ilkelerini bir kez daha tüm ilgili paydaşlara hatırlatmak isteriz.
 
Yayınlama İlkeleri
a. Araştırmayı yapan ve finanse eden kuruluşların adı
b. Araştırmanın evreni ve coğrafi kapsamı (araştırmanın temsil ettiği kitlenin tanımı)
c. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve hata payı
d.Örnekleme yöntemi (tesadüfi örnekleme, kotalı örnekleme vb. tesadüfi örnekleme ise
cevap verme oranı)
e. Veri toplama yöntemi
f. Veri toplama tarihleri
g. Araştırmada ağırlık kullanılıp kullanılmadığı
h. İlgili soruların neler olduğu
i. Sorularda “cevap yok” seçeneği sonuçların yorumlanmasını etkiliyorsa “cevap yok” oranı
 
Bülent Gündoğmuş
TÜAD Danışma Kurulu Başkanı
Devamı
18. Araştırma Zirvesi - Memnuniyet Araştırması
26/05/2015
16-17 Nisan 2015 tarihlerinde Wyndham Grand Levent'te gerçekleştirilen 18. Araştırma Zirvesi memnuniyet araştırması sonuçlarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Devamı
3. Baykuş Ödülleri Başvuruları Başladı
18/05/2015
3. Baykuş Ödülleri'ne başvurular başladı.
Başvuru tarihleri, 18 Mayıs - 14 Ağustos.

14 Ağustos saat 18.00'e kadar başvurular kabul edilecektir.

Baykuş Ödülleri ile ilgili tüm detaylar için www.baykusodulleri.org.tr yi ziyaret ediniz.
Devamı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Dair Araştırma Sektörünü Bilgilendirme
30/04/2015
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna dair araştırma sektörünü bilgilendirmek üzere Türkiye Araştırmacılar Derneği aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. Amacımız, araştırma şirketlerine veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Şirketlerin kendi bünyelerinde yapacakları uygulamalar, Derneğin sorumluluğunda değildir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 23/10/2014 tarihinde kabul edilmiştir, 05/11/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır ve Kanunun 15. maddesinde Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenlemiştir. 

(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm).

Kanunun 1. maddesi uyarınca; Kanun elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir ve ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Kanunun 6. maddesi ticari elektronik ileti gönderme şartlarını düzenlemekte olup, bu madde uyarınca ticari elektronik iletiler ancak alıcıdan onay alınmış olması kaydıyla gönderilebilir.

Kanun Tasarısında 2’nci maddenin (c) bendinde “Ticari elektronik ileti doğrudan pazarlama, reklam, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi" olarak tanımlanmaktayken Komisyon tarafından Kanunun 2. maddesi incelenip görüşülmüştür ve sektörden gelen talepler doğrultusunda, araştırma dahil bazı ibareler çıkarılmıştır (bkn. Sayfa 24 www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2014Yili/6563ss.pdf). Bunun sonucunda, Kanunun 2. maddesi ticari elektronik ileti “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, araştırma için yapılan iletiler Kanunun “elektronik ileti” tanımının içinde yer almamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı


Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve arzı Bakanlar Kurulunca 03/11/2014 tarihinde kararlaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (“Tasarı”) kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili düzenlemeler içermektedir (http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/362939.pdf). Tasarının hangi içerikle yasalaşacağı ve yürürlük tarihi henüz belli değildir.

Tasarı’nın 1’nci maddesi ile kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları olarak belirtilmek olarak tanımlanmaktadır. Tasarının 3’nci maddesinin (ç) bendinde kişisel veri kavramı “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır ve (a) bendinde anonim hale getirme “Kişisel verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini” ifade eder.

Kişisel verilerin hangi ilkeler ışığında işleneceği Tasarın 4’nci maddesi ve kişisel verilerin işlenme şartları 5’nci maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca 6’nci madde ile özel nitelikli kişisel verilerin neler olduğu ve işlenme şartları düzenlenmiştir ve 8’nci maddesi kişisel verilerin aktarılması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Tasarın 5’nci maddenin, 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğini ana kural olarak belirlenmektedir.

Kanunun 24’ncü maddesi istisnalarını kapsamakta olup, bu maddede belirtilen hallerde Tasarı hükümlerinin uygulanmayacağını düzenlenmiştir. 24’nci maddenin (b) bendinde kişisel verilerin, anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmes istisna olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle araştırma faaliyetleri istisna olarak tutulmuştur.

Bu vesile ile, TÜAD’ın Esomar Veri Koruma Kontrol Listesini (http://tuad.org.tr/upload/files/ESOMARVeriKorumaKontrolListesi.pdf) yayınladığını da tekrar belirtmek isteriz. Bu liste, araştırmacılara araştırma katılımcılarının kişisel bilgileri hakkında kontrollerini muhafaza etmek için uluslararası veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Kullanılan sistem İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem kişisel verinin korunması ve gizliliğinin sağlanması için planlama programlarında kullanmak için, dünya çapındaki çoğu mevcut ve gelişen gizlilik ve veri koruma yasalarına yansıtılmış temel sekiz prensip içerir ve açıklar.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Tüm Duyurular
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.